Co jsou Dny pro duševní zdraví

Festival pořádáme v rámci Týdnů pro duševní zdraví, které se konají celosvětově kolem 10. října - Mezinárodního dne duševního zdraví. Prostřednictvím kulturně vzdělávacího programu chceme především nenásilně sblížit svět duševně nemocných s tím takzvaně normálním a naučit se tak vzájemné toleranci a společnému životu.
Co je smyslem celé akce?
Bourejme bariéry!

Akce má především přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti.

Má také informovat veřejnost mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění a drogových závislotí, o problematice psychiatrické péče v České republice a zvýšit povědomí o dostupných zdravotních, komunitních a sociálních službách v péči o duševní zdraví v plzeňském regionu a prohloubit jejich spolupráci.

Pro koho je akce určená?
Blázním, tedy jsem!

Akce je určená široké i odborné veřejnosti a samozřejmě také všem lidem s duševním onemocněním v plzeňském kraji. Jejím posláním je „spojovat“, ukázat, že duševní nemoc není jenom utrpení a beznaděj, ale bývá v ní skryta i zvýšená citlivost vůči pravdě a lži a často i netušená schopnost nahlédnout do těch rozměrů našeho společného světa, které zůstávají běžnému a normálnímu pohledu skryty.

Chce také občanské veřejnosti přiblížit principy psychoterapie, důvěru a respekt k jinému člověku, toleranci a porozumění, naději a solidaritu. Součástí akce je i pracovní setkání odborníků k možnostem reformy psychiatrické péče v Plzeňském kraji a konference o setkávání filozofie, teologie a psychoterapie.

Kde se to vše odehraje

 

Festival se koná na více místech, proto prosím věnujte v detailu každé akce pozornost tomu, kde se bude odehrávat. Většina programu je umístěna do Moving Station, tedy do bývalé nádražní budovy plzeňského Jižního předměstí. Letošní ročník uzavírá mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u Františkánů).

In
Moving Station / Most Ivana Magora Jirouse
In
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (u Františkánů)
Jakou má akce tradici?
Slavíme 27. narozeniny!

Akce se v Čechách konala poprvé v roce 1990. Setkala se s ohlasem a úspěchem, a proto se z ní stala tradice. I v plzeňském regionu mají „Dny pro duševní zdraví“ dlouholetou historii. Poprvé se konaly v roce 1991 v PL Dobřany pod názvem „3 dny pro duševní zdraví“ a letos tak oslaví své 27. výročí.

Akce se koná pod laskavou záštitou krajského garanta reformy psychiatrie pana Doc. MUDr. Jana Vevery Ph.D., přednosty Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.

Letošní ročník pořádá Epoché, o.s. a Ledovec, o.s.

Co se bude dít?
Osvěta, vzdělávání i taškařice všeho druhu!

Součástí programu Dnů pro duševní zdraví jsou koncerty, výstava, tematická divadelní a filmová představení, performance, přednášky, konference, dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních a terapeutických služeb, psychoterapeutické workshopy a další. Podrobný program akce naleznete zde.

POŘADATELÉ AKCE

Ledovec, o.s.

 

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.

V první řadě nabízí: telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, chráněné bydlení, denní stacionář, podporované vzdělávání, sociální firmy, Cirkus Paciento. Z produkce jeho terapeutických dílen si je možno zakoupit kvalitní výrobky.

Ledovec také pořádá akce pro veřejnost – například kulturní akce, řemeslné kurzy, dobrovolnictví, Phoenix Experience atd.

 

Více na www.ledovec.cz

Epoché, o.s.

 

Plzeňská společnost pro péči o duševní zdraví Epoché vznikla v roce 1993 a zajišťuje dlouhodobý psychoterapeutický vzdělávací program, odborné přednášky, supervize a osvětu veřejnosti (Dny duševního zdraví, mediální prezentace problematiky duševního zdraví, projekt Antero atp.)

Filosofie Epoché je otevřená a otevírající, zdrženlivá, přátelsky akceptující a zaměřená na možnost obratu v životě jedinců, skupin i organizací.

 

Více na www.epoche.cz

F
X
X